Çalışma İzinleri (Identity Malta)

AB ve AB vatandaşı olmayan çalışanları istihdam etmek isteyen bir işverenseniz, AnkaVall olarak elemanlarınızın tüm kategorilerdeki çalışma izni başvurularında size kesinlikle yardımcı olabiliriz.

Başvurularınızı titizlikle hazırlıyoruz ve tüm süreçlerde işbirliği içinde hizmet veriyoruz.

Sizin için karmaşık olan bu süreci en kolay hale getirelim. Aşağıdaki başvuru türleri verdiğimiz

Çalışma izni hizmetlerinden birkaçı:

  • Tüm İdenity Malta Başvuruları (Çalışma İzni-Single Permit)
  • Kilit Rol Çalışan Başvuruları (KEI)
  • Çalışma İzni Yenileme
  • Çalışma İzni sahiplerinin Aile Üyeleri Oturum İzinleri Başvuruları
  • Uzun Süreli İkamet İzni(Daimi Oturum/ Long-Term Residence )
  • AB Vatandaşları için Malta Daimi Oturum başvurusu (Permanent Residence)
  • Kısa süreli ve Geçici ikamet (Özel Durumlar)

Sosyal Medya